You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Javascript is disabled in your web browser. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
This website is using cookies.
We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
x

Klauzula informacji


Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska zwana dalej: Administratorem.
  • Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  • RR1@polsl.pl lub pod numer sekretariatu: 32 2371255
  • lub bezpośredno z Panią Marta Macełko, adres e-mail: iod@polsl.pl, tel. 32 400 30 77
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach związanych z organizacją Konferencji CPOTE Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów organizacji konferencji.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny dla organizacji konferencji w tym również publikacji po konferencyjnych oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.